תנאי שימוש באתר drshlomodotan.co.il

שילבה שירותי ניתוח אתרים של PATHADVICE AG באתר זה אוסף נתונים כלליים באיזה אתר משתמש מבקר באתר, באילו דפי משנה של האתר ניגשו, או באיזו תדירות ובאיזו זמן נצפה דף משנה. שירות ניתוח האינטרנט של הספק משמש בעיקר לייעול תקשורת הלקוחות.
החברה המפעילה היא
PATHADVICE AG, תעשיה 3, 9491 ראגל, ליכטנשטיין.
במהלך התהליך הטכני הזה,
PATHADVICE
עשויה, בנסיבות מסוימות, לקבל ידע על נתונים אישיים המשמשים לניתוח מקורם של מבקרים וקליקים.
www.drshlomodotan.co.il
משתמש בשירותי ניתוח האינטרנט של
PATHADVICE AG
על בסיס האינטרס הלגיטימי שלה במתן יעיל ובטוח של הצעה מקוונת בהתאם לאמנות.
6 פסקה. אות אחת f DSGVO.

TERMS AND CONDITIONS

www.drshlomodotan.co.il has integrated web analysis services of PATHADVICE AG on this website which collects general data about which website a website visitor uses, which sub-pages of the website were accessed, or how often and for how long a subpage was viewed. The provider’s web analysis service is mainly used to optimize the customer communication. The operating company is PATHADVICE AG, Industriering 3, 9491 Ruggell, Liechtenstein. In the course of this technical process, PATHADVICE may, under certain circumstances, obtain knowledge of personal data that serve to analyze the origin of visitors and clicks.

www.drshlomodotan.co.il uses the web analysis services of PATHADVICE AG on the basis of its legitimate interest in the efficient and secure provision of an online offer in accordance with Art. 6 para. 1 letter f DSGVO.